Conflicthantering

Conflicthantering

WAT TE DOEN


Onze maatschappij wordt steeds sneller en drukker. Mensen worden steeds mondiger en assertiever. Het bewaken en onderhouden van grenzen in sociale interactie is daarmee steeds vaker aan de orde van de dag. Ook in het professionele leven wordt vaak op het scherpst van de snede gecommuniceerd.


LEES MEER
Agressiebeheersing

Agressiebeheersing

WAT MOET IK DOEN?


Over Grenzen biedt een trainingsprogramma in het omgaan met conflicten en agressie in uiteenlopende sociale en professionele situaties. Onze opdracht is om bedrijven, organisaties en (beroeps)groepen praktijkgerichte inzichten en handvatten aan te reiken om effectiever te handelen en te communiceren in agressieve of conflictsituaties.


LEES MEER

Individuele ervaringen

Individuele ervaringen

PROBLEEMSITUATIES


Conflicten en agressie raken ieders individuele emoties. Het zijn deze emoties die het juist lastig maken om professioneel en effectief met andermans gedrag om te gaan.

Persoonlijke waarden

Persoonlijke waarden

ALS STARTPOSITIE


Effectief omgaan met conflicten en agressie wordt alleen mogelijk indien deelnemers leren om vanuit hun eigen gevoelsbasis te handelen en te communiceren.

I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/ahEhg0qsG4 Raspberry Pi OSMC Media Player
I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/iymjMMQ26M Use your laptop as a Screen, Keyboard for Raspberry Pi
I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/phwjAu39jv A Deeper Love - Clivilles & Cole 1991
I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/fResnob7zS LESSON 7 Using While Loops with Arduino
I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/iqOlfdemYC LESSON 6: Reading Data from Arduino Serial Monitor
I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/32d9hI2OPf LESSON 5: Working with Strings in Arduino
I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/SmFbtWlUER LESSON 4: Printing Over the Arduino Serial Port
I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/47NOEmB1Jy LESSON 3 - Arduino For Loops and LED Circuit
I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/wNEPNtp3oc LESSON 2: Simple Arduino Breadboard Tutorial
I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/tJvJieEkV6 LESSON 1: Simple Introduction to the Arduino